14 июн - 12 июл
Атырау
13 июн - 12 июл
Павлодар
13 июн - 30 июн
Нур-Султан