17 май - 15 июн
Караганда
19 апр - 17 май
Караганда